Anonyme : De aqua vitae

  • Autres graphies :
    • De aqua vite
  • Auteur :

Versions de l'œuvre

Anonyme : De aqua vitae [latin].

Anonyme : De aqua vitae [latin].

Anonyme : De aqua vitae [latin].

  • Incipit : Aqua vite Salomonis. Accipe quatuor ollas plenas vino et distilla... (Source : Manuscripta Medica)
  • Explicit : ... per os cum aqua calida malvarum. Explicit. (Source : Manuscripta Medica)

Anonyme : De aqua vitae [latin].

Anonyme : De aqua vitae [latin].

  • Incipit : Incipit de aqua vite et eius virtute. (Source : Manuscripta Medica)
  • Explicit : si de ea bibitur. Explicit de aqua vite. Ista est scripta in libro. (Source : Manuscripta Medica)

Témoins de l’oeuvre

Manuscrits

Vie de l'œuvre

Sources des données