Varia (Gnomica) [Grec].

  • Autres graphies :
    • Varia
  • Langues : Grec
  • Œuvre associée : Varia (Gnomica)
  • Incipit :
    • Μήτε διὰ φθόνον (Source : Pinakes)

Manuscrit portant ce texte (1)

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Urb.gr.141

  • Note : Sententiae quaedam (Source : Pinakes)

Source des données

  • Pinakes