Maxime de Chrysopolis (saint, 0580-0662) : Questions à Thalassios [Grec].

Manuscrits portant ce texte (2)

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.505

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.1502

Source des données

  • Pinakes