Troparia [Grec].

  • Autres graphies :
    • Troparia
  • Langues : Grec
  • Œuvre associée : Troparia
  • Incipit :
    • Ἰδοὺ νῦν τὸ στόμα μου (Source : Pinakes)

Manuscrit portant ce texte (1)

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.1790

  • Note : Troparium quoddam (Source : Pinakes)

Source des données

  • Pinakes