Salomon enseignant (Paris, BnF, Latin 212 f.252)

Data source