Salomon enseignant (Paris, BnF, Latin 227 f.350)

Data source