Belgique, Bruges, Bibliothèque publique, Ms. 144

Participants

Former owner

Formerly part of

Notes

Data Source: Mmmonk

  • Voorste schutblad (recto en verso) bevat een fragment uit een tractaat over engelen; achterste schutblad (recto en verso) bevat een fragment uit een filosofisch tractaat

Life cycle of this book

Data sources