Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.439

Text in this manuscript

Data Source: Pinakes

Marcianus Bethlehemensis abbas (04..?-04..?) : Opuscula ascetica [Grec].

Nil d'Ancyre (saint, 03..-043. ?) : Epistula ad Diaconum Achillium (CPG 6043.d) [Grec].

Data sources