Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.1185

Biblissima authority file: https://data.biblissima.fr/entity/Q93504

Participants

Bibliography

  • L. Burgmann (éd), M. Fögen (éd), A. Schminck (éd), D. Simon (éd), Die Handschriften des weltlichen Rechts: (Nr. 1 - 327), Repertorium der Handschriften des byzantinischen Rechts 1, Frankfurt am Main, Löwenklau-Ges, 1995

Data source