Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.549

Text in this manuscript

Data Source: Pinakes

Bibliography

  • P. Canart, L. Perria, « Les écritures livresques des XI et XII siècles », dans D. Harlfinger (éd)G. Prato (éd), Paleografia e codicologia greca (Atti del II Colloquio internazionale Berlino-Wolfenbüttel, 17-20 ottobre 1983), Alessandria, 1991, p. 67-116

Data source