Albanie, Tirana, Archives nationales, Fonds Kodikët e Shqipërisë 488, Dosjes 37

  • Other Form of the Shelfmark :
    • Tirana. Archives nationales, Fonds Kodikët e Shqipërisë 488, Dosjes 037
  • Held at : Tirana. Archives nationales

Text in this manuscript

Data Source: Pinakes

Notes

  • Alexoudis, Ekklêsiastikê Alêtheia 1900, cod. 2 (Source : Pinakes)

Data source