Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Ott.gr.6

Text in this manuscript

Data Source: Pinakes

Participants

Bibliography

  • E. Feron, F. Battaglini, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae... Codices manuscripti graeci Ottoboniani, Vaticano, 1893 (Version en ligne)

Data source