Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.429

Text in this manuscript

Data Source: Pinakes

Constantinus Taronites medicus : Remedia [Grec].

Origène (0185?-0254?) : Opera [Grec].

Participant

Data source