André de Crète (saint, 0660?-0740?) : In Dormitionem S. Mariae I-III (CPG 8181-8183)

Related texts

André de Crète (saint, 0660?-0740?) : In Dormitionem S. Mariae I-III (CPG 8181-8183) [Grec].

André de Crète (saint, 0660?-0740?) : In Dormitionem S. Mariae I-III (CPG 8181-8183) [Grec].

  • Repertory : BHG : 1122, 1109

André de Crète (saint, 0660?-0740?) : In Dormitionem S. Mariae I-III (CPG 8181-8183) [Grec].

  • Repertory : BHG : 1115

André de Crète (saint, 0660?-0740?) : In Dormitionem S. Mariae I-III (CPG 8181-8183) [Grec].

  • Repertory : BHG : 1115, 1109

André de Crète (saint, 0660?-0740?) : In Dormitionem S. Mariae I-III (CPG 8181-8183) [Grec].

  • Incipit : ΟΣΟΙ ΤΟ ΣΕΠΤΟΝ ΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΝ (Source : Pinakes)

André de Crète (saint, 0660?-0740?) : In Dormitionem S. Mariae I-III (CPG 8181-8183) [Grec].

  • Repertory : BHG : 1109

André de Crète (saint, 0660?-0740?) : In Dormitionem S. Mariae I-III (CPG 8181-8183) [Grec].

  • Repertory : BHG : 1115, 1122, 1109

Work witnesses

Manuscript Parts

Manuscripts

Life cycle of this work

Data sources