Jean de Saint-Amand (12..-1312) : Abbreviatio Galeni De diebus creticis

Related texts

Jean de Saint-Amand (12..-1312) : Abbreviatio Galeni De diebus creticis [Latin].

Jean de Saint-Amand (12..-1312) : Abbreviatio Galeni De diebus creticis [Latin].

  • Incipit : « Incipit libri Galeni de creticis diebus. In hoc de creticis diebus… » (Source : Manuscripta Medica)
  • Explicit : « … contiva et discontiva. Explicit libri de creticis diebus. » (Source : Manuscripta Medica)

Work witnesses

Manuscripts

Life cycle of this work

Data sources