Israël, Jérusalem, Bibliothèque du Patriarcat, Timiou Staurou, 31, 001-248

Texts

Data Source: Pinakes

Notes

  • Menologium Decembris metaphrasticum (Source : Pinakes)

Data source

  • Pinakes