Paris. Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Coislin 120, 004-261v

Texts

Data Source: Pinakes

Anastasius quidam : Opera [Grec].

Concilia [Grec].

  • Related work : Concilia
  • Folios : 028
  • Incipit : Πρώτη σύνοδος γέγονεν οἰκουμενικὴ ἐν Νικαίᾳ

Index nominum [Grec].

Index nominum [Grec].

Philosophica [Grec].

Data source

  • Pinakes