Meletius Pegas (1549-1601) : Opera [Grec].

Manuscript bearing this text (1)

Mont Athos. Monastère de Saint-Pantéleïmon, MS 552

  • Note : BREVION ALEXANDRO EPISC. (Source : Pinakes)

Data source

  • Pinakes