Maxime de Chrysopolis (saint, 0580-0662) : Questions à Thalassios [Grec].

Manuscripts bearing this text (2)

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.505

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.1502

Data source

  • Pinakes