In Canticum Canticorum (CPG C080-C086 CPG C080 CPG C081 CPG C084 CPG C085)

 • Autres graphies :
  • In Canticum Canticorum
  • In Canticum Canticorum--Catena Cantabrigiensis
  • In Canticum Canticorum--Catena Gregorii Nysseni et Nili Ancyrani
  • In Canticum Canticorum--Catena Hauniensis
  • In Canticum Canticorum--Catena trium Patrum
  • In Canticum Canticorum--Pseudo-Eusebii

Versions de l'œuvre

In Canticum Canticorum (CPG C080-C086 CPG C080 CPG C081 CPG C084 CPG C085) [Grec].

In Canticum Canticorum (CPG C080-C086 CPG C080 CPG C081 CPG C084 CPG C085) [Grec].

 • Répertoire : Clavis patrum graecorum : C085

In Canticum Canticorum (CPG C080-C086 CPG C080 CPG C081 CPG C084 CPG C085) [Grec].

 • Incipit : ΤΟ ΤΩΝ ΑΣΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΟΙΚΕ ΓΥΝΑΙΚΙ (Source : Pinakes)

In Canticum Canticorum (CPG C080-C086 CPG C080 CPG C081 CPG C084 CPG C085) [Grec].

 • Répertoire : Clavis patrum graecorum : C081

In Canticum Canticorum (CPG C080-C086 CPG C080 CPG C081 CPG C084 CPG C085) [Grec].

 • Répertoire : Clavis patrum graecorum : C084

In Canticum Canticorum (CPG C080-C086 CPG C080 CPG C081 CPG C084 CPG C085) [Grec].

In Canticum Canticorum (CPG C080-C086 CPG C080 CPG C081 CPG C084 CPG C085) [Grec].

 • Répertoire : Clavis patrum graecorum : C080

In Canticum Canticorum (CPG C080-C086 CPG C080 CPG C081 CPG C084 CPG C085) [Grec].

 • Incipit : ΩΣ ΓΑΡ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ (Source : Pinakes)

Témoins de l’oeuvre

Manuscrits

Partie de manuscrit

Vie de l'œuvre

Sources des données