Varia (Grammatica) [Grec].

  • Autres graphies :
    • Varia
  • Langues : Grec
  • Œuvre associée : Varia (Grammatica)
  • Incipit :
    • ΙΣΤΕΟΝ ΟΤΙ ΜΕΝ ΟΜΟΙΟΤΗΣ ΕΣΤΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΗΣ (Source : Pinakes)

Manuscrit portant ce texte (1)

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Urb.gr.141

Source des données

  • Pinakes