André de Crète (saint, 0660?-0740?) : De Cyclo Solari et Lunari [Grec].

Manuscrits portant ce texte (2)

Italie, Milan, Biblioteca Ambrosiana, MS I 91 inf.

  • Note : Cf. PG 19, 1329 ss. , cum tabulis et diagrammate (Source : Pinakes)

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.578

  • Note : Methodus I et methodus II (cf. PG 19, 1329 ss.) (Source : Pinakes)

Source des données

  • Pinakes