Varia (Naturalia) [Grec].

 • Autres graphies :
  • Varia
 • Langues : Grec
 • Œuvre associée : Varia (Naturalia)
 • Incipit :
  • Αἰσθήσεις εἰσὶν παρ' ἡμῖν ε΄ (Source : Pinakes)

Manuscrits portant ce texte (2)

Ankara. Société d'histoire turque, MS 3

 • Note : Excerptum de quinque sensibus (Source : Pinakes)

Milan. Biblioteca Ambrosiana, MS I 9 sup.

 • Note : De quinque sensibus, capitulum breue (Source : Pinakes)

Source des données

 • Pinakes