Varia (Versus et epigrammata) [Grec].

 • Autres graphies :
  • Varia
 • Langues : Grec
 • Œuvre associée : Varia (Versus et epigrammata)
 • Incipit :
  • Τοῦ λόγου σοι τὴν σύνταξιν καὶ τῶν μέρων τοῦ λόγου (Source : Pinakes)
  • Σὺ δ' ὁ προλάμπων τῆς χολῆς τῶν μαρτύρων (Source : Pinakes)
  • Καλὸν μὲν καὶ λίαν καλὸν εἰδέναι παντὶ πιστῷ (Source : Pinakes)

Manuscrit portant ce texte (1)

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.662

Source des données

 • Pinakes