Michel Psellos (1018-1078) : Opera [Grec].

Manuscrit portant ce texte (1)

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.672

  • Note : De sacrificandi ratione (Source : Pinakes)

Source des données

  • Pinakes