Mont Athos. Skite Kapsokalivia, Kyriakou 16

 • Other Form of the Shelfmark :
  • Mont Athos. Skite Kapsokalivia, fonds principal, Kyriakou 016
  • Hagion Oros, Skêtê Kausokalubiôn, fonds principal, Kyriakou 016
  • Mont Athos. Skite Kapsokalivia, Kyriakou 16
  • Skite Kapsokalivia, Kyriakou 16
 • Held at : Mont Athos. Skite Kapsokalivia
 • Languages : Grec

Text in this manuscript

Data Source: Pinakes

Data sources