Ammonius Alexandrinus Hermias (0435?-0517?) : Explicatio astrolabi

Related texts

Ammonius Alexandrinus Hermias (0435?-0517?) : Explicatio astrolabi [Grec].

Work witnesses

Manuscripts

Life cycle of this work

Data source