Vita et processus sancti Thomæ Cantuariensis. BERTRANDI (Petrus): De Jurisdictione ecclesiastica. Paris (France) Jean Philippi (imprimeur-libraire, 14..-15..), 27 III - 2 IV 1495

Textes de l'édition

Source des données : CRII

Intervenant

Exemplaires

Notes

 • Vita et processus super libertate ecclesiastica. (CRI I et XII) (Source : CRII)
 • Vita et processus sancti Thomae Cantuariensis martyris super Iibertale ecclesiastica seu Quadrilogus. (CRI VI) (Source : CRII)
 • [Vita S. Thome Cantuariensis :] Vita et processus S. Thome Cantuariensis martyris super libertate ecclesiastica. (CRI VII) (Source : CRII)
 • Vita et processus sancti Thome Cantuariensis martyris super libertate ecclesiastica. (CRI XI) (Source : CRII)
 • Vita et processus sancti Thomæ Cantuariensis super libertate ecclesiastica. (CRI XIV) (Source : CRII)
 • Libellus de jurisdictione eccclesiastica contra Petrus de Cugneriis. (CRI I, V, XII et XIV) (Source : CRII)
 • Eius vita et Processus super libertate ecclesiastica. (CRI IV) (Source : CRII)
 • La date d'impression de la Vita et processus sancti Thomae Cantuariensis diffère selon les CRI : 27 III 1495 (CRI IV, X et XVI) ou 27 III 1495/1496 (CRI I, VI, VII, XI, XII, XIV, XVII) (Source : CRII)
 • La date d'impression du De Jurisdictione ecclesiastica de Petrus Bertrandi est contestée : 2 IV 1495 (CRI I, V, X, XVI) ou 2 IV 1495/1496 (CRI VI, XI, XII, XIV, XVII) (Source : CRII)
 • Voir aussi CCFr : http://ccfr.bnf.fr (Source : CRII)

Bibliographie

 • ISTC it00344500
 • ISTC ib00516000
 • Goff T-159
 • Goff B-516
 • HC 15510
 • HC (+Add) 3002
 • Claudin II 235-236
 • Pell 2251
 • Pell Ms 11681
 • CIBN V-221* (I-II)
 • Arnoult 1419 (I)
 • Arnoult 266 (II)
 • Torchet 141 (II)
 • Hillard 2077 (I-II)
 • Jammes V-9 (I)
 • Aquilon 689 (I)
 • Aquilon 109 (II)
 • Parguez 982 (I-II)
 • Fernillot 560 (I)
 • Fernillot 129 (II)
 • Girard ✝ (p. 92)
 • Richard 480 (I)
 • Richard 104 (II)
 • Frasson-Cochet 268 (I-II)
 • Neveu 611 (I-II)
 • Coq(Bordeaux) T-10
 • Maignien(Grenoble) 124
 • Polain 3974
 • IGI 9630
 • IGI (+Suppl.) 1620
 • IBP 5354
 • IBPort 1871
 • IBE 6141
 • Coll(U) 267
 • Walsh 3675
 • Oates 3094, 3095
 • Rhodes(Oxford Colleges) 1689
 • Bod-inc V-147
 • Sheppard 6373, 6374, 6375, 6376
 • Pr 8238
 • BMC VIII 148
 • BSB-Ink V-248 (II)
 • GW 4179 (II)

Sources des données