Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Arch.Cap.S.Pietro.C.153

Référentiel d'autorité Biblissima : https://data.biblissima.fr/entity/Q104700

Texte du manuscrit

Source des données : Pinakes

Hymni [Grec].

 • Œuvre associée : Hymni
 • Incipit : Ἰδοὺ θρόνος πύρινος, ἐνταῦθα πέλει (Source : Pinakes)

Marcus quidam : Precationes [Grec].

Nicon quidam : Precationes [Grec].

Nicon quidam : Precationes [Grec].

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 248-268v
 • Incipit : Φιλάνθρωπε Δέσποτα καὶ δημιουργὲ τῆς ὁρατῆς (Source : Pinakes) ,Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμα μου (Source : Pinakes) ,Σοί, Κύριε, τῷ μόνῳ ἀγαθῷ Θεῷ καὶ ἀμνησικάκῳ (Source : Pinakes) ,Ὁ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων Θεός, ὁ τὰς ἱκεσίας τῶν φοβουμένων σε (Source : Pinakes) ,Ὁ Θεὸς ὁ αἰώνιος, ὁ ποιῶν πάντα καὶ μετασκευάζων (Source : Pinakes) ,Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ οἰκτίρμων καὶ συμπαθής (Source : Pinakes) ,Κύριε παντοκράτορ καὶ συνάναρχε Υἱέ (Source : Pinakes) ,Ἴασαι με, Κύριε, καὶ ἰαθήσομαι, ὁ μόνος σοφός (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 041
 • Incipit : Σοί, Κύριε, τῷ μόνῳ ἀγαθῷ Θεῷ καὶ ἀμνησικάκῳ (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 274v
 • Incipit : Προαιώνιε Κύριε καὶ ὑπεράρχιε, τὸ ἀκρότατον φῶς (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 233
 • Incipit : Πρός σέ, φιλάνθρωπε Δέσποτα, ἐξ ὕπνου ἀνιστάμενοι (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 333
 • Incipit : Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε, ἡ τὸν Θεὸν Λόγον (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 233v
 • Incipit : Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου, ὁ πάντων Δεσπότης (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 247
 • Incipit : Ὁ Θεὸς ὁ κατὰ πᾶσαν ὥραν θελήσας τὸν ἄνθρωπον (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 172v
 • Incipit : Κύριε ἅγιε, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 243v
 • Incipit : Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πάσης ὁρατῆς καὶ ἀοράτου κτίσεως (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 212v
 • Incipit : Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 244v
 • Incipit : Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός μου, τὸ φῶς τῶν ἐσκοτισμένων μου ὀφθαλμῶν (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 236v
 • Incipit : Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ πρὸ ἑωσφόρου γεννηθείς (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 241
 • Incipit : Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, Λόγε ἀθάνατε, ὁ μὴ καταισχύνων (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 323
 • Incipit : Κύριε, μὴ στερήσῃς με τῶν ἐπουρανίων ἀγαθῶν (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 193
 • Incipit : Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς, παιδεύσῃς μέ, Δέσποτα (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 245v
 • Incipit : Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν ἁμαρτίαις (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 107
 • Incipit : Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν ἐλέει πλούσιος (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Incipit : Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καταξιώσας ἡμᾶς ἐν τῇ ἁγίᾳ ταύτῃ ὥρᾳ (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 270v
 • Incipit : Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐνώπιόν σου εἰμί (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 076
 • Incipit : Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος πολλὰ ἐλέη ἐποίησας (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 030
 • Incipit : Κύριε παντοκράτορ, Λόγε τοῦ προανάρχου Πατρός (Source : Pinakes)

Preces quaedam [Grec].

 • Œuvre associée : Preces quaedam
 • Feuillets : 242v
 • Incipit : Κύριε Σωτήρ μου, ἵνα τί με ἐγκατέλιπες (Source : Pinakes)

Intervenant

Source des données