Marc Eugénicos (1391?-1445) : Epistula ad Georgium Methonensem

Versions de l'œuvre

Marc Eugénicos (1391?-1445) : Epistula ad Georgium Methonensem [Grec].

Marc Eugénicos (1391?-1445) : Epistula ad Georgium Methonensem [Grec].

  • Explicit : ἐκείνων ἀναισχυντίας ἔγραψα (Source : Pinakes)

Marc Eugénicos (1391?-1445) : Epistula ad Georgium Methonensem [Grec].

  • Incipit : ENTIMOTATE PRESBUTERE KAI HMIN EN CRISTW POQEINOTATE (Source : Pinakes)
  • Explicit : KAI DIEGEIREI KAQ' HMWN TOUS AQEOUS (Source : Pinakes)

Marc Eugénicos (1391?-1445) : Epistula ad Georgium Methonensem [Grec].

  • Explicit : Η ΤΕ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ (Source : Pinakes)

Témoins de l’oeuvre

Manuscrits

Partie de manuscrit

Vie de l'œuvre

Sources des données