Maxime de Chrysopolis (saint, 0580-0662) : Capita XIII de voluntatibus (CPG 7707.18) [Grec].

Manuscrit portant ce texte (1)

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.504

Source des données

  • Pinakes