Manuel Calécas (13..-1410) : De Processione [1] [Grec].

Manuscrit portant ce texte (1)

Vatican, Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, Vat.gr.1879

Source des données

  • Pinakes