Grèce, Mont Athos, Skite Kapsokalivia, Kyriakou 6

Text in this manuscript

Data Source: Pinakes

Athanase (saint, 0295?-0373) : Opera [Grec].

Data sources