Israël, Jérusalem, Bibliothèque du Patriarcat, Hagiou Saba, 151

Text in this manuscript

Data Source: Pinakes

Amphiloque (saint, 034.?-040.?) : Vita et miracula S. Basilii Magni (CPG 3253) [Grec].

Apophtegmes des Pères [Grec].

Euphrosynus coquus (S.), Vita (BHG 628b) [Grec].

Jean Moschus (0550?-0619) : Le pré spirituel [Grec].

Quaedam (Ascetica) [Grec].

Thomas ap. (S.), Epitome (BHG 1836e) [Grec].

Data source